Submenu

Bijeenkomst uitkomsten netwerkscan ITAV

Nanda van der Boom 02-08-2021 141 keer bekeken 1 reacties

Begin

28-10-2021 om 14:00

Einde

28-10-2021 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op donderdagmiddag 28 oktober 2021 worden de uitkomsten van de netwerkscan van ITAV gepresenteerd en besproken met een afvaardiging van betrokken organisaties bij ITAV. Op basis hiervan wordt een korte samenwerkingsagenda opgesteld.

Met elkaar zijn we een netwerksamenwerking aangegaan in het programma ‘It takes a village to raise a child’. Onze

missie is:

Door samenwerken, verbinden en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen alle (mede) opvoeders bij aan preventie en een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de Hoeksche Waard.

Vanuit dit programma werken we er gezamenlijk hard aan om met alle betrokken spelers te verbinden, vraaggerichter te werken en meer samenhang aan te brengen in het huidige basisaanbod. Het kunnen vinden van inspiratie en informatie over en hulp bij opgroeien, opvoeden en ouderschap is daarbij essentieel.

Het programma loopt in de periode 2019-2022 met diverse projecten en thema’s. Aan het eind van deze periode willen we met elkaar een goede basis hebben gelegd voor structurele verbindingen en een langdurige samenwerking.

 

Netwerkscan

Begin september vind er een netwerkscan plaats met een selectie van partners. Via een wetenschappelijk onderbouwde meting (netwerkscan) willen we beeld krijgen hoe het staat met onze netwerksamenwerking binnen ITAV. Om vervolgens met elkaar acties te bepalen op welke onderdelen we deze samenwerking nog verder gaan verbeteren, omwille van de ouders en kinderen in de Hoeksche Waard.

De partners die we voor nu geselecteerd hebben voor de netwerkscan zijn:

 • Enver
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • GGD Zuid-Holland Zuid
 • Hoeksche Waard Actief
 • Jong JGZ
 • Kinderopvangorganisaties (afvaardiging van de Hoeksche school, Kivido en Speelokee)
 • Kwadraad
 • MEE plus
 • Onderwijs (3 scholen vanuit de Hoeksche school)
 • St. de Vluchtheuvel
 • St. Jeugdteams HW
 • Welzijn Hoeksche Waard

Er zijn natuurlijk veel meer partners betrokken bij ITAV, maar om deze scan nu goed te behappen en te kunnen interpreteren starten we met een kleinere groep. Al deze partners zijn in ieder geval direct betrokken bij één van de doelstellingen binnen het programma It takes a village to raise a child. In de loop van de tijd zullen we steeds meer partners meenemen in de scan.

Vervolg

De resultaten van de meting worden op donderdagmiddag 28 oktober 2021 gepresenteerd en besproken met een afvaardiging van betrokken organisaties bij ITAV. Op basis hiervan wordt een korte samenwerkingsagenda opgesteld. Uiteraard informeren we jullie over de uitkomsten hiervan.

Mocht je er vragen over hebben dan kan je die stellen via hoekschewaard@alsvillage.nl, van daaruit zullen we kijken wie het beste de vraag kan beantwoorden.

 

02-08-21 om 16:40

Hai Nanda,

Dat is mooi! Heb je vanuit onze organisatie iemand op het oog, of mogen er meer mensen naartoe?
 

Groet,

Ria

Cookie-instellingen